Ochrana súkromia

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV| E-SHOP - IN MEDIO | adresa spoločnosti  - Hradská 78/B | 821 07 Bratislava | SK | tel: +421 (0)903 721 388, info@inmedio.sk | www.inmedio.sk ( na adrese nie je predajňa )

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb internetovej stránky - e-shopu a za akým účelom sú tieto údaje využívané a taktiež aké sú  podmienky ich spracovania.

Správca: Obchodná spoločnosť INFOTEX, spol. s.r.o., Hradská 78/B , 821 07 Bratislava 27, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka 17959/B, oddiel Sro


ilustračné foto

Tieto zásady sa týkajú osôb, ktoré si rezervovali tovar, produkty alebo služby ponúkané správcom a návštevníkov internetových stránok vyššie uvedeného správcu. Taktiež osôb, ktoré uzatvorili kúpnu zmluvu prostredníctvom internetových stránok a obchodu.

 

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - KATEGÓRIE

 1. Osobné údaje spracovávame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, teda pre účely vzájomných obchodných vzťahov, ako sú predzmluvné konanie a plnenie uzatvorených zmlúv. Ide predovšetkým o kontaktné a identifikačné údaje (meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) a ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 2. Každý návštevník našich stránok, alebo zákazník môže prejaviť pri objednávke, alebo aj osobitne záujem o zasielanie noviniek, akciových ponúk, aktuálnych zliav alebo ponúk v rámci vernostného programu. Osobné údaje pre tieto marketingové potreby spracovávame v nasledovnom rozsahu: (meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) a taktiež ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 3. Spracovanie súborov „cookies“, IP adries a informácia o aktivite na internetovej stránke predstavuje osobitnú kategóriu osobných údajov. Spracovávame ich za účelom zlepšenia našich služieb.
 4. Návštevou stánky, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači alebo inom zariadení sa vytvorí textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení – telefóne, tablete pri jej prehliadaní. Ak tú istú internetovú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu je možné pripojiť sa rýchlejšie. Stránka vás "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré potenciálne preferujete, zaistí aby sa reklama ktorú zobrazujeme neopakovala. Automaticky ponúkne identifikačné údaje ktoré ste zadávali pri predošlých návštevách stránky a tým zjednodušuje prácu a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje stránka relevantný obsah a ponuky aktivít a služieb, ktoré by ste mohli využiť.
 5. Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense a interné systémy Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.
 6. Ukladanie súborov cookies môžete úplne zakázať vo vašom prehliadači, alebo tieto súbory z vášho zariadenia automaticky alebo ručne vymazať. Táto skutočnosť však bude mať vplyv na funkčnosť stránok. Tieto si nebudú pamätať vašu návštevu z minulých období.

 

ÚČELY , PRÁVNY ZÁKLAD , OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje sa spracovávajú najmä z nasledovných dôvodov. Hlavnými dôvodmi sú rezervácia tovaru alebo služieb a následne potvrdenie objednávky, uzatvorenie a plnenie zmluvy a poskytovanie údajov prepravným spoločnostiam za účelom dodania tovaru.
 2. Osobné údaje spracúvame na základe zákonných, daňových povinností, ako aj z dôvodu priameho marketingu a taktiež za účelom ochrany oprávnených záujmov správcu, teda nevyhnutnosť predloženia osobných údajov ako dôkaz pri správnom alebo súdnom konaní.

Právnym základom spracovania je:
- plnenie zmluvy medzi správcom a zákazníkom, ktorý predstavuje subjekt údajov. Právnym základom je plnenie zákonných povinností,  predovšetkým vo vzťahu k daňovým a účtovným predpisom. Podľa zákona o účtovníctve, dani z príjmu a dani z pridanej hodnoty musíme uchovávať účtovné doklady po dobu 10 rokov. 

- pre spracovanie za účelom marketingu je oprávnený záujem správcu. Kedykoľvek môžete vyjadriť svoj nesúhlas na kontakt správcu a vaše osobné údaje pre účely marketingu nebudeme spracovávať.

Oprávnený záujem:
-  je titul pre spracovávanie osobných údajov, kedy osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov najmä z dôvodu predkladania údajov pri správnych alebo súdnych konaniach. Oprávnený záujem predstavuje  právnu ochranu spoločnosti - správcu. 

 

LEHOTY SPRACOVCANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje spracovávame 10 rokov od ich nadobudnutia z dôvodu nášho oprávneného záujmu a v súlade s zákonmi Slovenskej republiky.
 2. Osobné údaje spracovávamepočas existencie účtu zákazníka a taktiež počas priebehu rezervácie, objednávania alebo počas doby, kedy je aktuálny spoločný zmluvný vzťah.
 3. Vybrané osobné údaje najmä meno a priezvisko, adresa, telefón a e-mail spracovávame po dobu stanovenú daňovými, finančnými a štátnymi orgánmi.
 4. PRÍSUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
 5. Osobné údaje nepredávame tretím osobám.
 6. Prístup k údajom môžu získať daňové orgány, finančná správa, colný úrad a ďalšie oprávnené orgány verejnej správy a štátu v rámci zákonov Slovenskej republiky, taktiež majitelia spoločnosti, zamestnanci, právnik, daňový poradca, ekonóm, prepravná alebo kuriérska spoločnosť pre doručenie tovaru. Prístup týchto osôb a spoločností je obmedzený len v nevyhnutnom rozsahu.

 

PRÁVO DOTKNUTÝCH OSOB PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Kontakt na inštitúciu pre zasielanie podnetov ohľadne spracovania osobných údajov správcov:

  Úrad na ochranu osobných údajov
  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovenská republika
 2. Zo zákona vyplýva právo dotknutých osôb:
  • nesúhlasiť so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely, v takom prípade je potrebné osobne alebo e-mailom kontaktovať správcu a tento príjme potrebné opatrenia na zastavenie spracovávania osobných údajov pre marketingové účely.
  • podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov
  • žiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov
  • požadovať doplnenie alebo opravu osobných údajov
  • žiadať o vymazanie osobných údajov a ďalšie
 3. Tieto Internetové stránky  sú určené len pre osoby staršie ako 18 rokov.
 4. Tieto zásady môže správca aktualizovať kedykoľvek, aj bez predošlého upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

 

KONTAKT NA SPRÁVCU

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na poštovej adrese
INFOTEX, spol. s r.o. Hradská 78/B, 82107 Bratislava 27, SK alebo elektronicky na adrese:info@inmedio.sk ( na adrese nie je predajňa )

 

Tento dokument bol vytvorený v Bratislave dňa 22. Mája 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ochrana súkromia platná do 22.05.2018

Všetky osobné dáta sú chránené pred zneužitím. Žiadne dáta neposkytujeme tretím osobám okrem kurierskych služieb, ktoré využívame na prepravu objednaného tovaru a zaručujeme , že kontaktné údaje klientov a údaje o nákupoch a komunikácii neposkytujeme iným tretím osobám. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie na týchto stránkach dávate bezvýhradný súhlas na poskytnutie svojich údajov pre potreby prepravy objednaného tovaru tretím osobám - kuriérskym a prepravným službám.


Používaním tohto internetového obchodu dávate súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií o vašich kontaktných údajoch a nákupoch za stanovených podmienok v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky. 

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie dávate súhlas s tým, že môžete byt informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. V prípade ak si nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. 

Internetový obchod www.inmedio.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom , odcudzením alebo zneužitím technológie treťou stranou / zlodejom , útokom na server, živelnou pohromou a podobne /. V takýchto prípadoch vyššie uvedené pravidlá o zhromažďovaní a použití údajov negarantujeme. Podmienky, obsah a ceny uvedené na stránkach obchodu www.inmedio.sk sa môžu kedykoľvek meniť bez predošlého upozornenia.

Ochrana osobných údajov v zmysle zákona 122 / 2013 Z.z.

Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom : 201404215

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru,pre komunikáciu so zákazníkom a účtovníctvo. 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.inmedio.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky a účtovníctva.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

INFORMÁCIA O SÚBOROCH COOKIE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE

Európska smernica o ochrane osobných údajov je chráni vaše súkromie. Táto stránka používa textové súbory cookie, aby si internetová stránka pamätala navštívené stránky a a aká činnosť bola na nich realizovaná. Využívame iba súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu tejto internetovej stránky. Používame súbory cookie, aby sme pre vás uložili informácie o ktoré máte záujem. Vstupom na naše stránky nám dávate súhlas na používanie ďalších súborov cookie, o ktorých sme presvedčení, že s nimi bude naša internetová prezentácia pre vás, našich zázkazníkov lepšia.

foto: E-SHOP - IN MEDIO | e-shop | Hradská 78/B | 821 07 Bratislava 27 | SK | tel: +421 (0)903 721 388 | info@inmedio.sk | www.inmedio.sk
( na adrese nie je predajňa)