Slovenská pivná korunka 2015 | rekordných 130 prihlásených pív

Slovenská pivná korunka 2015 | rekordných 130 prihlásených pív

21.05.2015 17:20 Novinky,

19 a 20 mája 2015 hodnotila degustačná komisia súťaže Slovenská pivná korunka 2015 najlepšie slovenské pivá.

www.vinopredaj.sk | Vinotéka IN MEDIO Bratislava, Hradská 78/B, tel:02 4552 3547, info@obchodsvinom.sk

Do 9. ročníka súťaže prihlásilo 25 veľkých, malých, remeselných a reštauračných pivovarov rekordných 130 pív. Ich kvalitu anonymne hodnotilo 28 odborníkov, ktorí určia, aké pivá získajú zlatú, striebornú a bronzovú pivnú korunku v 11 súťažných a 2 nesúťažných kategóriách.

Tradícia varenia piva na Slovensku začala už v stredoveku, významne sa rozšírila v 14. a 15. storočí a pivovarníctvo zohráva v potravinárskom priemysle aj v súčasnosti významnú úlohu. Dnes sa u nás pivo varí v 44 pivovarov, kde majú zastúpenie 4 veľké a malé a 40 reštauračných, a všetky spoločne vyprodukujú takmer 3 milióny hektolitrov piva ročne*. „I napriek tomu, že sme malá krajina, naše pivo je považované za vysoko kvalitné a spotreba takmer 72 litrov* na hlavu radí Slovákov k národom so silnou pivnou kultúrou, ktorá sa neustále rozvíja“, hovorí Júlia Hurná, prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu a dodáva: „Rozmanitosť ponuky vystihuje aj neuveriteľný počet 130 prihlásených pív.“

V tomto ročníku súťaže sú najpočetnejšie zastúpené spodne kvasené pivá, ktorých výroba a konzumácia má v našom regióne dlhú tradíciu. Z týchto pív prihlásili pivovary celkovo 80 vzoriek - 37 svetlých spodne kvasených pív, 23 tmavých a polotmavých spodne kvasených pív, 11 špeciálov a v kategórii obľúbených miešaných a ochutených pív súťažilo 9 pív. Silno zastúpená je aj skupina vrchne kvasených pív s 39 prihlásenými pivami. Nesúťažná kategória nealko mala 11 pív.

Slovenská pivná korunka je súťaž s najdlhšou históriu, ale aj šírkou zapojených odborníkov a zameriava sa na oceňovanie kvality slovenských pív. Hodnotí ju 28 odborníkov a porota je zložená z profesionálnych pivných expertov spomedzi sládkov a odborníkov na kvalitu piva z Chemickej a potravinárskej fakulty STU, Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu SR a zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. „Aby sme dosiahli prísne hodnotiace kritériá, hodnotenie prebieha v špeciálnych degustačných podmienkach, aby vyzneli všetky dôležité atribúty kvality piva“, hovorí Ján Štulc, vedúci odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorý dohliada na správny priebeh anonymnej degustácie a spresňuje, na čo sa porota pri hodnotení sústredí: V zmysle medzinárodných noriem hodnotíme senzorické vlastnosti každého súťažného piva a to jeho správnu farbu, čírosť, penivosť, vôňu a chuť, ktoré sú špecifické v každej kategórii.

Vzhľadom na vysoký počet prihlásených pív prebiehalo degustovanie dva dni. Prvý deň hodnotila porota 45 pív z veľkých a malých samostatných pivovarov, druhý deň 85 pív z reštauračných remeselných pivovarov. „Degustačné komisie mali ťažké rozhodovanie. Kvalita pív bola veľmi vyrovnaná. V niektorých kategóriách sme dokonca museli robiť druhé, „rozstrelové“, kolo, aby sme mohli vyhodnotiť pivá ašpirujúce na získanie ocenenia,“ spresnila prácu poroty vedúca degustačnej komisie doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

Súťažiace pivovary a verejnosť sa výsledky hodnotenia komisie dozvedia 23. júna 2015 na slávnostnom odovzdávaní ocenení Slovenská pivná korunka 2015 v Bratislave.

AKO SPOZNAŤ KVALITNÉ PIVO?

Kvalitu piva je možné najlepšie posúdiť, ak je správne vychladené pri teplote 8 -12  ̊C, čo je teplota, pri ktorej sa má podávať alebo čapovať. Používajú sa čisté sklenené poháre, ktoré sa špeciálne zakúpili len pre účely odbornej degustácie. Po napití by malo pivo v ústach pekne doznievať, nie sa okamžite stratiť.

 

FARBA A ČÍROSŤ

Farba piva by mala zodpovedať príslušnému typu piva. Mala by byť správne sýta, priezračná a jagavá. Okrem kvasených pív, ktoré sú kalné. Svetlé spodne kvasené pivá by mali byť zlatohnedé, avšak môžu mať širšiu škálu odtieňov tejto farby. Musí byť však krásne číre, iskrivé a ostro lámať svetlo. Tmavé pivá sú charakteristické tmavou farbou, ktorá pochádza z karamelizovaných prírodných cukrov z jačmenného sladu. U vrchne kvasených pív sa farba pohybuje od svetlej jantárovej až po červeno-medenú. Pšeničné pivá sú charakteristické svetlou až slamovou farbou.

PENIVOSŤ

Pri hodnotení penivosti sa sleduje výška a stabilita peny. Pod výškou peny sa rozumie vzdialenosť povrchu peny od povrchu kvapaliny. Pod stabilitou peny sa rozumie čas, ktorý uplynie medzi vytvorením peny a koncom jej samovoľnej deštrukcie, čo je signalizované vytvorením tzv. lysinky.

Pena by mala v pohári pekne držať, pekne krúžkovať na stene pohára, nemala by hneď opadnúť a vyprchať. Mala by chrániť pivnú hladinku od styku s okolím.

VÔŇA

Vôňa piva, ktorá je podstatne zložitejším vnemom než chuť, je jeho význačnou charakteristikou,  pretože rozhoduje o prvom dojme, ktorý si konzument o pive urobí. Pri  hodnotení  vône sa posudzuje jednak jej celková intenzita, ktorá by mala byť u pív plzenského typu slabá až stredná, pričom by mala byť zladená tak, aby žiadna z prítomných vôní neprevládala.

Z cudzích vôní vyskytujúcich sa u piva rozlišujeme tzv. prípustné, medzi ktoré patrí napr. oxidačná – najčastejšie pasterizačná, ďalej kvasničná, esterová ako aj mladinová, samozrejme len v malých koncentráciách.

CHUŤ

Chuť je pri hodnotení piva najdôležitejšia. Opäť, rôzne typy piva majú svoju špecifickú chuť. Svetlé spodne kvasené pivá majú sviežu, čisto sladovú chuť bez príchute, sú jemné a chmeľovo horké. V tmavom pive by ste mali objaviť plnú, karamelizovanú, sladkastú chuť. Sú menej horké. Vrchne kvasené pivá sú cítiť výrazne chmeľovo a vďaka rýchlemu kvaseniu dostávajú sladšiu a plnú chuť. Pšeničné pivá sú väčšinou nefiltrované, preto v ňom cítiť kvasnice, miernu kyslosť a chuť môže byť od jemnej kyslej až po trpkú, či jemne sladkej  až po ovocnú.

Celkovo ale platí, že tie najlepšie pivá majú svoj charakter, plnú chuť, vyvážené jednotlivé zložky a značnú horkosť. Bublinky, alebo nasýtenie piva oxidom uhličitým, by mali byť jemné a postupne pomaly unikať z pohára.


*údaj za rok 2013. Aktuálny údaj za rok 2014 bude až v polovici roka 2015

zdroj: slovenskepivo.sk | Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
ilustračné foto: www.inmedio.sk